x

MADENLERDE MODERN SU YÖNETİMİ VE MODELLEME


Su kıtlığı ya da su bolluğu maden işletmecileri için ciddi zorluklar oluşturabileceği için madenlerdeki su yönetimi karmaşık ve önemli bir görevdir. Madenlerde oluşabilecek suyun miktarı ve bunun yönetimi hidrojeolojik incelemelerin temelini oluşturur. Bir maden yatağı için hidrojeolojik özelliklerin ve koşulların ayrıntıları su işleme, işletme ve maden kapatma maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturacağından tüm bunlar için sahayla ilgili yapılacak bir fizibilite çalışmasında belgelenmelidir. Madenlerdeki geleneksel su yönetimi kavramsal yaklaşımlara ek olarak, modern su yönetim ilkelerini, iklim değişikliğinin potansiyel etkilerini de dikkate almak zorundadır. Bu yönetim konsepti, temel olarak madendeki potansiyel su miktarını ve kalitesini tahmin edebilen sayısal 3B hidrojeolojik ve hidrolojik modellemeyi (akış, ısı ve reaktif kütle taşımacılığı) kullanmalı ve sayısal modellemede iklim değişikliğinin maden alanları üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır.

Bu makale, madenlerde iklim değişikliğinin etkilerini de içeren sayısal su modellerine odaklanmakta ve Avrupa Kömür ve Çelik Araştırma Fonu (RFCS) tarafından finanse edilerek yakın zamanda tamamlanan araştırma ve geliştirme projesi TEXMIN’in (Aşırı meteorolojik olayların madencilik operasyonlarına etkisi) bazı sonuçlarına ilişkin bilgi vermektedir.


Yukarı Çık